Søg
0

JA Historie

En forretningshistorie på mere end 100 år

Det hele startede i 1907 da Købmand Jørgen Andersen (1883- 1955 )grundlagde sin købmandsbutik den 25. oktober 1907 på Stationsvej 1 i Måløv, Tidspunktet var velvalgt, handelen blomstrede under det økonomiske opsving fra midt 1890'erne til Første verdenskrig (1914 - 1918 ) også i mindre samfund som Måløv, og Jørgen Andersen forstod at udnytte de gunstige konjunkturer. Stedet var ligeledes velvalgt nær stationen og hovedvejen mellem København og Frederikssund.

Jørgen Andersen fik 3 børn, Mogens, Ella & Stig. Begge sønner gik i faderens fodspor og blev købmænd, Mogens kom i lære i 1930 i Taastrup, hvor også faderen havde stået i lære. Stig fulgte i broderens fodspor i kom i lære i 1935.

Mogens og Stig overtog mere og mere af den daglige ledelse af JA, der er 1949 overgik fra personligt eje til I/S, hvor Jørgen Andersen ejede halvdelen og hans 3 børn hver en sjettedel. De 2 brødre indtrådte som ledere af forretningen. Jørgen Andersen havde løbende udvidet sin forretning til et helt kompleks af afdelinger, der alle begyndte dagen kl. 7. Men den gamle butik på Stationsvej var og blev det faste omdrejningspunkt i de første godt 50 år.

I 1950 blev der taget hul på en nyudvikling med en farve og tapethandel, der blev åbnet i bygnings komplekset ud mod Måløv Hovedgade.

Den gamle købmand dør den 17. november 1955 i en alder af 72 år. Det blev hans 2 sønners opgave at føre JA videre, til en begyndelse delte de opgaverne mellem sig, så Stig Andersen blev chef for Kolonial-, isenkram- og farveafdelingen, og Mogens Andersen for trælast- og korn- og foderstofafdelingen. Brødrene forsatte i faderens fodspor, og JA ekspanderede i årene omkring 1960, i 1957 blev det farve og tapethandlen suppleret med en selvstændig isenkramforretning og i 1962 ekspanderede man med en farve- og tapetforretning i Stenløse. Sidst i 1950'erne havde JA udvidet og moderniseret brændselshandel til også at omfatte olie. JA olieforretning blev etableret i et samarbejde med det store amerikanske olieselskab ESSO.

Aktieselskab & supermarked

Første halvdel i 1960'erne blev vidne til store ændringer i JA, i 1961 blev interessentselskabet omdannet til et aktieselskab, aktiekapitalen blev fordelt mellem Ingeborg Andersen og hendes 3 børn, som gradvist fik overdraget hendes aktier, således at børnene, Ella, Mogens & Stig stod som ejere ved Ingeborgs død i 1969. Det var denne ejerkreds med Stig & Mogens som ledere, der gennemførte "industrialiseringen" af JA med etablering af supermarked, byggemarked/tømmerhandel og afviklingen af korn- og foderstofforretningen.

Supermarkeds konceptet var kommet og i 1965 slag JA dørene op til et stort og flot supermarked, opbygget efter datidens supermarkeds koncept. Ved en brand i 1972 blev hele butikken ødelagt og man måtte finde en hurtig løsning, det blev at man inddragede 200 m2. af det ny opførte byggemarked og indrettet et supermarked i disse lokaler, indtil man efter otte måneder kunne flytte supermarkedet tilbage i egne lokaler.

Byggemarked - Byggeland

Stig Andersen havde øje for mulighederne i urbaniseringsprossen, der tiltrak både håndværkere og gør-det-selv-folk. Så i 1970 begyndte man etablering af tømmerplads og tømmerlade i 1970 ud til den nye omfartsvej, Frederikssundsvej, og forsatte med opførelsen af et byggemarked der stod færdig i 1971. Dette anlæg blev kraftigt ombygget i 2003, hvor byggecentret blev udvidet og der blev plads til en afdeling for de professionelle håndværkere. Samtidig blev de to selskaber JA Byggeland og JA Tømmerplads nu sammenhængende og under fælles navn JA Byggeland - Råd & Dåd, som senere blev til XL-BYG.

Tredje generation

Da tredje generation for alvor kom til i begyndelsen af 1980'erne, så strukturen i kolonialbranchen ganske anderledes ud end 20 år tidligere, i det antallet af forretninger var mere end halveret, mens deres omsætning var næsten syvdobbelt. Jørgen Andersen blev opkaldt efter farfaderen, der ved drengens fødsel skulle have gratuleret den lykkelige moder med ordene: "Tak fordi du gav mig en lærling."

Generationsskiftet

Det store spørgsmål, der trængte sig på omkring 1980, var generationsskiftet. Jørgen Andersen seniors tre børn ejede hver en tredjedel af aktierne, og Morgens og Stig var aktive ledere i JA-virksomhederne. Ella derimod stod udenfor og havde mere brug for rede penge end aktier. Så i marts 1982 solgte hun sin tredjedel til Jørgen Andersen, der nu var medejer af JA. Det blev et yderligere incitament for at forsætte og en andledning for Mogens og Stig Andersen, der var henholdsvis 69 og 63 år, til at overveje deres situation som ejere og ledere. Mogens der var barnløs, havde afviklet sit forretningsområde korn og foderstoffer midt i 1970'erne og styrede derefter olieforretningen fra sit kontor i den gamle butik på Stationsvej. Han havde længe ladet forstå, at Jørgen skulle efterfølge ham og overtage hans aktiepost ved passende lejlighed. Stig Andersen var mindre afklaret, men benyttede JA's 75 års jubilæum i 1982 til at udfærdige et jubilæumsskrift, hvor han så tilbage og gjorde status, sluttede med en tak til personalet.

Stig Andersen indledte, med at opregne en række muligheder for eventuelt at opdele virksomheden i flere selskaber, men pilen pegende mest mod Jørgen, han ejede i forvejen en tredje del og i 1984 indfriede Mogens Andersen sit gamle løfte og solgte sin tredje del til Jørgen, som derved sad på 2 tredjedele af aktiekapitalen. Den sidste tredjedel besluttede Stig Andersen i samråd med sin kone sig for at fordele ligeligt mellem deres tre børn, Jørgen, Liselotte og Ingeborg. Sidenhed købte Jørgen sine søstre ud således at aktieselskabet 30. november 1992 fuldt ud kom i Jørgens besiddelse.

Siden er der sket mange ting, både købmandsområdet er udvidet med en butik i Ballerup i 1999 og indtrædelse i først Prima kæde, som senere blev til Superbest. Superbest butikken i Ballerup blev fra 1. april 2013, ændre fra Superbest til Eurospar, og en total ombygning af butikken har fundet sted, så den idag passer til det nye koncept.

På trælast- og byggecenterdelen som medlem af XL-Byg kæden. Trælastdelen blev udvidet med overtagelsen af Bangs Tømmergaard i 1993, som senere flyttede til andre lokaler på Vesterlundvej i Herlev, netop disse lokaler er blevet totalt istandsat i 2011/2012.

I 2012/13 har vi fået ombygget vores Byggecenter i Måløv, og der er flere planer for ny indretning og sortimentsændringer i den kommende tid. Vi har netop afsluttet en total renovering af vores farveafdelingen i tæt samarbejde med vores leverandør Sadolin.

10. juli 2014, bliver vi ramt at en katastrofe, der udbryder brand i den ældste del af vores byggemarked, ilden breder sig voldsomt, og inden for få minutter er hele gavlen og tagkonstruktionen omspændt af flammer, trods hurtig indsats fra en gruppe medarbejdere, må vi konstatere at vi intet selv kan gøre og brandvæsnet er allerede på vej. De kæmper hele eftermiddagen og aftenen og ret hurtigt lægger det fast at bygningen fra 1970, er så kraftig beskadiget, at den står til nedrivning.

Først ved årsskiftet 2014/15 går byggeriet igang af en nyt flot arkitekttegnet bygning, den nye bygning udvides med ca. 500 m2. og kommer til at være i et plan. Byggemarked er samme størrelse som det gamle, men uden første sal. Den nye udvidelse kommer til at rumme, en større Proff butik og en helt ny administration. Byggemarkedet forventes færdig medio juli 2015 og resten primo oktober.